Komora normobaryczna

Zniżki (obowiązujące w stosunku do cen regularnych)

 

  • Seniorzy, renciści, kombatanci

 

Rodzaj wejściówki Emeryci, renciści, kombatanci* Posiadacz Metropolitalnej Karty Seniora 60+
i posiadacz Bydgoskiej Karty Seniora 60+*
Jednorazowe wejście do strefy RELAX 5%
114,00 zł
10%
108,00 zł
Jednorazowe wejście do strefy VIP 5%
152,00 zł
10%
144,00 zł
Karnet RELAX 5 10%
504,00 zł
20%
448,00 zł
Karnet VIP 5 10%
585,00 zł
20%
520,00 zł
Karnet RELAX 10 10%
900,00 zł
20%
800,00 zł
Karnet VIP 10 10%
1 080,00 zł
20%
960,00 zł

 

  • Posiadacze Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+

 

Rodzaj wejściówki Posiadacz Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+

(osoba dorosła)

Jednorazowe wejście do strefy RELAX 10%
108,00 zł
Jednorazowe wejście do strefy VIP 10%
144,00 zł
Karnet RELAX 5 15%
476,00 zł
Karnet VIP 5 15%
552,50 zł
Karnet RELAX 10 15%
850,00 zł
Karnet VIP 10 15%
1 020,00 zł

 

  • Honorowi dawcy krwi, dawcy szpiku

 

Rodzaj wejściówki Posiadacz legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
oraz legitymacji “Dawcy Przeszczepu”
Jednorazowe wejście do strefy RELAX 30%
84,00 zł
Jednorazowe wejście do strefy VIP 30%
112,00 zł
Karnet RELAX 5 30%
392,00 zł
Karnet VIP 5 30%
455,00 zł
Karnet RELAX 10 30%
700,00 zł
Karnet VIP 10 30%
840,00 zł

 

  • Dzieci i młodzież

 

Uprawniony Wysokość zniżki
Dzieci do 4 roku życia (bez względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności)** bezpłatnie
Dzieci od 4 do 16 roku życia (bez względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności)** 50% taniej
(dotyczy pojedynczych wejściówek i karnetów)

 

  • Osoby niepełnosprawne i opiekunowie

 

Uprawniony Wysokość zniżki
Osoby powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności* 30% taniej
(dotyczy pojedynczych wejściówek i karnetów)
Opiekun osoby niepełnosprawnej (powyżej 16 roku życia) całkowicie zależnej od otoczenia*** 20% taniej
(dotyczy pojedynczych wejściówek i karnetów)
Pełnoletni opiekun dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do 16 roku życia* 20% taniej
(dotyczy pojedynczych wejściówek i karnetów)

Uwaga: ze względów konstrukcyjnych komory w sesji normobarycznej mogą wziąć udział jednorazowo maksymalnie dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

Wyjaśnienia:

* wymaga okazania dokumentu uprawniającego do przyznania zniżki:

  • emeryci, renciści, posiadacze karty Seniora – legitymacja emeryta / rencisty / karta Seniora
  • kombatanci – legitymacja kombatanta,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności,

** Dzieci poniżej 16 roku życia mogą korzystać z sesji tlenowej w komorze normobarycznej wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Zniżka przysługuje wyłącznie opiekunowi dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

*** Osoba całkowicie zależna od otoczenia to taka, która wymaga trwałej opieki i pomocy w zakresie higieny osobistej i karmienia, poruszania się oraz ułatwiania kontaktów z otoczeniem.

 

Cennik obowiązuje od 24.08.2022 r. do odwołania

 

Sprawdź obowiązujące promocje w komorze tlenowej Normobaric for Life.