O komorze

Home > O komorze

Komora normobaryczna

Poznaj korzyści sesji tlenowych dla organizmu

Dowiedz się, w jakich obszarach komora normobaryczna może poprawić Twoje samopoczucie

Co to jest komora normobaryczna i czym są sesje tlenowe?

Normobaria to innowacyjny, bezbolesny oraz bezinwazyjny sposób dostarczania do organizmu większej ilości tlenu, niż może on przyswoić podczas oddychania zwykłym powietrzem atmosferycznym.

Komora normobaryczna to nowoczesne, specjalistyczne, nieustannie monitorowane i odpowiednio skonstruowanie urządzenie, w którym utrzymywana jest atmosfera o parametrach zmodyfikowanych w stosunku do parametrów atmosfery panującej na Ziemi.

Sesja normobaryczna to czas przebywania w komorze normobarycznej. Określa się ją także nazwą sesja tlenowa lub sesja z podwyższonym ciśnieniem parcjalnym tlenu. Uczestnik sesji oddycha odpowiednio skomponowaną mieszaniną gazów oddechowych w warunkach ciśnienia podwyższonego do ok. 1500 hPa. Parametry atmosfery utrzymywanej w komorze są inne niż parametry atmosfery ziemskiej.

Na czym polega różnica?

 • ciśnienie bezwzględne w komorze jest utrzymywane
  na poziomie ok. 1500 hPa
  (tj. ok. 150 kPa)
  , czyli jest
  o ok. 500 kPa wyższe
  niż ciśnienie atmosferyczne
  na Ziemi (które wynosi
  1013 hPa (tj. 101,3 kPa)
 • ciśnienie parcjalne tlenu
  jest podwyższone
  z ok. 21 kPa do
  ok. 32 – 40 kPa,
 • ciśnienie parcjalne
  dwutlenku węgla

  jest podwyższone z ok. 0,05 kPa
  do ok. 0,7 – 2 kPa,
 • ciśnienie parcjalne wodoru
  jest podwyższone
  z ok. 0,00005 kPa
  do ok. 0,4 – 0,5 kPa.

Parametry atmosfery w komorze normobarycznej i atmosfery Ziemskiej - porównanie

Normobaria Osielsko - opis parametrów atmosfery w komrze normobarycznej

 

Dlaczego atmosfera w komorze ma takie parametry?

 

 • podwyższone do ok. 1500 hPa ciśnienie przyspiesza regenerację narządów i tkanek, a także zwiększa efektywność przyswajania przez nie tlenu,
 • podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu podnosi efektywność procesu wymiany gazowej,
 • podwyższone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla sprawia, że tlen łatwiej odłącza się od hemoglobiny i trafia do tych tkanek, w których jest na niego największe zapotrzebowanie,
 • cząsteczkowy wodór to jeden z najskuteczniejszych antyoksydantów, który pomaga neutralizować szkodliwe wolne rodniki.

Gdzie korzystać z sesji tlenowych?

Z normobarycznych sesji tlenowych możesz korzystać w komorze w Osielsku k. Bydgoszczy. Jest to komora ciśnieniowa złożona z kilku wygodnie wyposażonych pomieszczeń (śluza, Strefa Relax, Strefa VIP oraz toaleta), w których bezpiecznie możesz przebywać podczas trwających po dwie godziny sesji. W Strefie Relax i VIP znajdują się komfortowe fotele, a także lekkie, łatwe do przestawienia stoliczki, które możesz wykorzystać do tego, np. by zagrać w szachy, warcaby lub popracować na laptopie. Wewnątrz masz bezpłatny dostęp do Wi-Fi, telewizji, gniazdek umożliwiających ładowanie telefonu lub laptopa oraz dystrybutor z wodą Redox. W strefie VIP do Twojej dyspozycji jest także ekspres do kawy i czajnik, które pozwolą Ci na samodzielne przygotowanie aromatycznej herbaty czy filiżanki energetyzującego espresso.

Do urządzenia wchodzisz przez tzw. śluzę, w której panuje stan pośredni pomiędzy ciśnieniem wewnątrz komory i na zewnątrz. To pomieszczenie umożliwia utrzymywanie w komorze stałych parametrów atmosfery, które nie zmieniają się bez względu na to, ile osób korzysta z komory oraz ile sesji tlenowych odbywa się w ciągu doby.

 

Po co korzystać z sesji tlenowych?

Normobaryczne sesje tlenowe (czyli sesje z podwyższonym ciśnieniem parcjalnym tlenu) w naturalny i bezpieczny sposób wspierają organizm w regeneracji oraz utrzymaniu dobrej formy, zarówno jeśli chodzi o możliwości fizyczne, jak i samopoczucie psychiczne. Stanowią doskonałe uzupełnienie różnych zabiegów kosmetycznych, sesji fitness, zabiegów rehabilitacyjnych i zabiegów medycyny estetycznej. Mogą mieć pozytywny wpływ na wydolność, odporność i samopoczucie, wspierając tym samym profilaktykę prozdrowotną oraz szybszy powrót do dobrej formy po przebytych chorobach.

Co się dzieje w organizmie podczas sesji tlenowej w komorze?

Efektem normobarycznych sesji tlenowych jest bardziej efektywne dotlenienie organizmu, osiągnięte poprzez usprawnienie wymiany gazowej oraz poprawę dopływu tlenu do tkanek i narządów, w których istnieje największe na niego zapotrzebowanie (także tych uszkodzonych).

W jaki sposób to się dzieje?

W wymianie gazowej pomiędzy pęcherzykami płucnymi a krwią i komórkami organizmu kluczowe znaczenie odgrywa ciśnienie parcjalne (głównie tlenu i dwutlenku węgla). Wymiana gazowa (inaczej przechodzenie gazów lub dyfuzja) następuje zgodnie z różnicą stężeń, w kierunku od obszarów o wyższym ciśnieniu parcjalnym do obszarów o niższym ciśnieniu parcjalnym.

W powietrzu atmosferycznym (poza komorą normobaryczną) ciśnienie parcjalne tlenu wynosi ok. 21 kPa (kilopaskali). W drogach oddechowych (zwłaszcza w pęcherzykach płucnych), krwi tętniczej, żylnej i komórkach ciała jest niższe.

Transport tlenu odbywa głownie poprzez połączenie tlenu z hemoglobiną. Różnica ciśnień parcjalnych umożliwia dyfuzję tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi tętniczej, następnie do krwi żylnej, by na końcu tlen dotarł do tych tkanek i narządów, w których jest potrzebny. W atmosferze panującej w komorze normobarycznej (przy ciśnieniu ok. 1500 hPa) wzrasta wysycenie hemoglobiny oraz zawartość tlenu w osoczu. Wzrasta także ciśnienie parcjalne tlenu, co ułatwia dyfuzję tlenu pomiędzy naczyniami krwionośnymi a tkankami, w których istnieje szczególnie duże zapotrzebowanie na tlen, np. w warunkach urazu niedokrwiennego. Jednocześnie zwiększone ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla ułatwia odłączanie się tlenu od hemoglobiny.

Dorośli i dzieci podczas sesji tlenowej w komorze normobarycznej w Osielsku

Badania naukowe potwierdzające skuteczność sesji tlenowych

Urządzenia do prowadzenia normobarycznych sesji tlenowych, produkowane przez polską firmę Ekonstal, jako jedyne zostały przebadane przez naukowców, którzy potwierdzili prozdrowotne benefity wynikające z korzystania z normobarii.

Badania te zostały przeprowadzone w 2018 roku przez zespół naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W projekcie tym wzięli udział także naukowcy m.in. z Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetu w Rydze i Uniwersytetu w Newcastle. Wyniki badań zostały opublikowane w prasie medycznej o międzynarodowym zasięgu, m.in. w periodyku Medicina, wydawanym od 1920 r. Przeczytaj artykuł w czasopiśmie Medicina. Sprawdź także opinię merytoryczną projektu badawczego, prowadzonego pod kierunkiem Prof. dr hab. Pawła Zalewskiego, Kierownika Katedry Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej CM UMK.

Wygląd Strefy Relax w komorze normobarycznej w Osielsku

Czy przebywanie w urządzeniu do sesji tlenowych jest bezpieczne?

Wszystkie urządzenia do przeprowadzania sesji z podwyższonym ciśnieniem parcjalnym tlenu (produkowane przez Ekonstal), spełniają restrykcyjne wymagania krajowe pod względem ochrony przeciwpożarowej. Bezpieczeństwo korzystania z komory gwarantuje deklaracja zgodności wraz ze znakiem CE. Produkcja odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, nadzorowanym przez jednostkę certyfikującą, którą jest Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert.

Komora normobaryczna jest wytworzona z komponentów i materiałów dedykowanych tylko i wyłącznie do tego celu. Oznacza to, że nigdy nie były wykorzystywane w jakimkolwiek innym zastosowaniu. Dodatkowo wyposażone jest w automatyczne systemy kontrolno-pomiarowe, stale monitorujące parametry atmosfery panujące w komorze, a także szereg systemów alarmowych, zapewniających pełne bezpieczeństwo osób przebywających wewnątrz.

Komora normobaryczna w Osielsku - widok z zewnątrz