Regulamin e-sklepu

Home > Regulamin e-sklepu

Regulamin ogólny zakupów

 

I. Zakup usługi

Zakup Usługi odbywa się w następujący sposób:

 1. Wybór Usługi. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Usług standardowych, VIP, jak również Pakietowych – w formie karnetów, które przedstawione są w w zakładce „Cennik”.
 2. Rezerwacja. Po wyborze rodzaju Usługi Klient przechodzi do kolejnego KROKU, w którym wybiera datę, godzinę i miejsce w komorze normobarycznej.
 3. Płatność. Po wpisaniu tych informacji Klient może dokonać zapłaty całości kwoty za Usługę poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów:
  – elektronicznym przelewem bankowym (system PayU)
  ​- kartą kredytową (system PayU)

  1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę 100% Kwoty poprzez System Obsługi płatności PayU. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayU za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayU Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu Zakupu.
  2. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Usługę.
 4. Termin Ważności. Zakupione wejściówki jednorazowe oraz karnety mają przypisany termin ważności, który wynosi odpowiednio:
  1. wejściówki jednorazowe do Strefy Relaks i Strefy VIP – ważne w dniu zakupu lub jeden miesiąc liczony od daty zakupu,
  2. karnety 3 wejść do Strefy Relaks – ważne przez jeden miesiąc liczony od daty zakupy,
  3. karnety 5 wejść do Strefy Relaks i Strefy VIP – ważne dwa miesiące, liczone od daty zakupu,
  4. karnety 10 wejść do Strefy Relaks i Strefy VIP – ważne trzy miesiące, liczone od daty zakupu.

  Okres ważności karnetu nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie karnetu przez klienta nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Normobaric for Life.

 5. Realizacja. Karnet może być wykorzystany wyłącznie w komorze normobarycznej Normobaric for Life w Osielsku, jeśli dysponuje ona wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie obsługa komory zaproponuje inne wolne terminy .
 6. Wartość Karnetu. Jeśli koszt Usług będzie wyższy niż wartość zakupionego Karnetu, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w recepcji Normobaric for Life.
  1. Kwota / wartość Karnetu nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
 7. ZAMIANA Usług. Klient ma możliwość zamiany usług, na które wystawiony został Karnet, ale tylko na usługę droższą.
 8. JEDEN KARNET – 10 WIZYT. Karnet na wybrany rodzaj Usług może być wykorzystany tylko wielorazowo.
 9. Normobaric for Life nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karnety.

II. Anulowanie usługi

 1. W przypadku rezygnacji z wykorzystania Karnetu lub anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normobaric for Life. Wszelkie anulowania Karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
 2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi jednorazowej lub wykorzystania Karnetu w określonym przez regulamin terminie, Klient może przekazać Karnet do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Karnetu określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z recepcją Normobaric for Life i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia z recepcji.

III. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych związanych z rezerwacją i zakupem Usługi jednorazowej jak i Karnetu. Normobaric for Life nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie danych przez Klienta.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych PayU.pl
 3. Firma Normobaric for Life nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność modułu „Rezerwacja on-line” wynikłą nie z jej winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane osobowe

W trakcie dokonywania rezerwacji przez Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Zakupu Usługi lub Karnetu oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

 

V. Akceptacja regulaminu

Zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki regulaminu” oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Zakupu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

 

VI. Dane właściciela e-sklepu „Normobaric for life”

Normobaric for Life
ENER KAP Sp. z o.o.
86-031 Osielsko, ul. Słoneczna 21
Tel. 882 056 850
NIP: 554-288-08-27